Διαδικτυακό Σύστημα Ασφάλισης Οχημάτων

Σύνδεση στο σύστημα

Όνομα:
Κωδικός:


Χρήσιμες Πληροφορίες

Ετήσιο κόστος χρήσης της εφαρμογής:
200 €


Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο email: info@w3net.gr
Χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, μας αποστέλλετε στο παραπάνω email, και σε αρχείο τύπου microsoft excel, τα πακέτα κάλυψης των ασφαλιστικών εταιρειών, και εμείς τα εισάγουμε στη βάση δεδομένων προς άμεση χρήση από εσάς.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του ασφαλιστή οχημάτων, ο οποίος επιθυμεί:

  • Να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να αναζητεί και να διαχειρίζεται τα δεδομένα των πελατών του.
  • Να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να διαχειρίζεται τα δεδομένα των εξωτερικών συνεργατών του και των προμηθειών τους.
  • Να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να αναζητεί και να διαχειρίζεται τα δεδομένα των ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και αυτών που είχαν ασφαλιστεί στο παρελθόν.
  • Να αποθηκεύει και να εκτυπώνει τα ασφαλιστικά ποσά, τα μεικτά και τα καθαρά ασφάλιστρα των προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών και βάσει των καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων να υπολογίζει και τα συνολικά καθαρά ασφάλιστρα.
  • Να αποθηκεύει, να αναζητεί και να εκτυπώνει τα δεδομένα των ασφαλιστικών συμβολαίων.
  • Να ενημερώνεται έγκαιρα πριν από την λήξη των ασφαλιστικών συμβολαίων των πελατών του.
  • Να ενημερώνεται ο ίδιος και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στο σύστημα για τις υπολειπόμενες οφειλές των πελατών του.
  • Να ενημερώνεται για τα εξοφλημένα και ανεξόφλητα ποσά προς τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.